Regulamin

 

Zasady obowiązujące cywili podczas przebywania w naszym obozie:

1. Nie pytamy o datę wydania napisów i hardsubów.
2. Piszemy bez wyzwisk i nie przesadzamy z wulgaryzmami*.
3. Zabrania się reklamowania czegokolwiek na czacie.

*Admini i moderatorzy decydują o tym, kiedy dana osoba złamała ten punkt.

Za dwukrotne złamanie któregoś z powyższych punktów grozi natychmiastowe ucięcie języka delikwentowi.

Kodeks wojskowy obowiązujący każdego żołnierza korpusu suberskiego Katakana:

Artykuł 1. „Rozrywka”

Uznając życie obywateli bez monotonii za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje:

§ 1. Publiczne udostępnianie softsubów i hardsubów, gdy tylko zostaną ukończone.
§ 2. Systematyczne tłumaczenie najmniej trzech serii na sezon.
§ 3. Wypuszczenie najmniej dwóch softsubów na tydzień.
§ 4. Wypuszczenie najmniej dwóch hardsubów na miesiąc.
§ 5. W razie dopuszczenia się zaniedbania punktu § 1, § 2, § 3 lub § 4 z premedytacją sprawca podlega karze podwójnej pracy, grzywnie alkoholowej lub pozbawienia praw człowieka do miesiąca.

Artykuł 2. „Wolności i prawa”

Nabywana ślubem godność stanowi źródło wolności członka Organizacji. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem każdego zaprzysiężonego.

§ 1. Każdemu członkowi zapewnia się wolność słowa.
§ 2. Każdy członek wolny jest zrzeszać się z innymi grupami prócz Organizacji.
§ 3. Wybór pracy nad tytułem leży tylko i wyłącznie w gestii członka.
§ 4. Za każdą ingerencję w punkt § 1, § 2 lub § 3 sprawca winien być postawiony przed Sądem Najwyższym i odpowiednio osądzony.